トップページ > フェスティバル概要

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ

"เมืองแห่งภาพถ่าย" ฮิงาชิคาวะ คือ?

ฮิงาชิคาวะมุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองเพื่อพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นว่า “เราสามารถฟื้นฟูพัฒนาเมืองได้โดย
ดึงเอาความงามของธรรมชาติมาผสมให้เข้ากันอย่างลงตัวกับวิถีการดำเนินชีวิต ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการถ่ายภาพกับนานาชาติ” จึงประกาศตนเป็น
“เมืองแห่งภาพถ่าย” แห่งแรกขึ้นตั้งแต่ มิถุนายน ค.ศ.1985 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ คือ?

กว่า 30 ปีแล้วที่ฮิงาชิคาวะได้ประกาศตนเป็น “เมืองหลวงวัฒนธรรมภาพถ่าย” และในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมการถ่ายภาพ
ทางเมืองจึงมุ่งมั่นพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมและเหมาะสมที่สุดสำหรับเยาวชนมัธยมปลายผู้ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศและของโลกในอนาคต
ให้พวกเขาได้มาเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับเพื่อนจากนานาชาติที่มีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม ผ่านทางกิจกรรมถ่ายภาพ
ด้วยหวังให้เกิดมิตรภาพแผ่กว้างต่อยอดสู่สันติภาพอันยั่งยืนบนโลกใบนี้

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ มีอะไรบ้าง?

ทีมที่เข้าร่วมมาจากเมืองพี่เมืองน้อง หรือประเทศพันธมิตรของเมืองฮิงาชิคาวะ โดยจะมีการคัดเลือกผลงาน (ภาพถ่ายของทีม) เพื่อเป็นตัวแทนจากเมืองหรือประเทศนั้นๆ
(ประเทศ/พื้นที่ละ 1โรงเรียน) ซึ่งทีมที่เข้ารอบจะได้มาร่วมแข่งในงานเทศกาลภาพถ่าย (จัดขึ้นที่ “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ) ซึ่งประกอบด้วยทีมจากต่างประเทศ
21 โรงเรียน และทีมจากในประเทศญี่ปุ่นเองอีก 3 โรงเรียน

โรงเรียนจากต่างประเทศ 21 ทีม
▼ โดยผู้จัดงานเป็นผู้กำหนดเมือง เขต หรือจังหวัด
ประเทศ/พื้นที่ เมือง/ เขต/ จังหวัด
ประเทศจีน ปักกิ่ง
ประเทศเกาหลีใต้ ยองวอล
ไต้หวัน ไทเป ซินเป่ย์ จีหลง เถาหยวน อี้หลาน
ประเทศไทย  
ประเทศเวียดนาม  
ประเทศอุซเบกิสถาน ทาชเคนต์
ประเทศอินโดนีเซีย เขตพิเศษยกยาการ์ตา
ประเทศออศเตรเลีย แคนเบอร์รา
ประเทศแคนาดา แคนมอร์
ประเทศลัตเวีย รูเจียน่า
สหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก
ประเทศพม่า ตูนเต
ประเทศมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์
ประเทศฟินแลนด์ กังซาลา
สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ มาจูโร
ประเทศมองโกเลีย อูลานบารตาร์
ประเทศรัสเซีย ยจโน ซาฮาลินสค์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เวเว่ย์
ประเทศฝรั่งเศส แคว้นเบรอตาญ
ประเทศลาว เวียงจันทร์
※ทีมโรงเรียนที่อยู่นอกเขตหรือเมืองที่ระบุ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้
※แต่ละเมืองหรือประเทศ มีรายละเอียดการสมัครต่างกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาคัดเลือกของตัวแทนในท้องที่นั้น
กรุณาติดต่อสอบถามตัวแทนผู้ประสานงานประจำท้องที่โดยตรง (ติดตามข้อมูลได้ในเพจรายละเอียดรับสมัคร)